09262020شنبه
Last updateشنبه, 26 سپتامبر 2020 10am

logo11

پیام راحله ایران پور، خواهری دل سوخته به مناسبت زاد روز برادرش: آه جگر سوز / نفرین خدا بر کارگزاران پلید فرقه رجوی

iranpor 1مادر و پدرم امروز در حصر خانگی چهار ماهه که کرونا سالمندان و دردمندان را به آن دچار کرده است در زاد روز پسرشان سیر گریسته بودند.


ماه منیر ایران پور: جانم به لب رسید در فراق جان

iranpor 2 302فرقه رجوی در دهه‌ هشتاد برادرم را با خدعه و نیرنگ فریفت و ربود. ای داد از بازی‌های این روزگار دغل‌کار، هرگز تصورش را نمی‌کردم که برای رضا جانم جشن تولد بگیریم و او نباشد و حتی نداند که به یادش هستیم هر لحظه و هر ساعت، شکایت به پیشگاه که برم، از چه کسی شکایت کنم؟

مریم رجوی، ازآه دل مادران و پدران بترس

Rajavis Maryam 1

تمامی خانواده های اسرای کنونی در زندان اشرف در آلبانی ، شبانه روز مریم را نفرین کرده و از اینکه فرزندان آنان را اسیر و زندانی نگه داشته است ، بشدت ناراضی هستند، البته هرگز مریم رجوی از این آه جانسوز مادران و پدران و خواهران و برادران اعضای محبوس در زندان مانز ، در امان نخواهد ماند،

کمک کنید بعد از 40 سال خبری از معصومه و مریم بانو ترابی بگیریم

Torabi Bro

من و خانواده ترابی از شما درخواست داریم تا شرایطی بوجود آورید که بتوانیم بعد از گذشت 40 سال، از سلامت جسمی و روحی خواهرانمان مطلع شده و با آنها ملاقاتی آزاد با حضور مسئولین بین المللی یا حداقل یک ارتباط تصویری داشته باشیم و در این خصوص از شما و دولت آلبانی درخواست کمک داریم