09292020سه شنبه
Last updateدوشنبه, 28 سپتامبر 2020 3pm

logo11

بررسی اطلاعیه مسعود رجوی – قسمت دوم و پایانی

یعنی اینکه آقا مسعود بطور سالوسانه ومزورانه ای تلاش میکند تا با وقوع اعدام ها ونسبت دادن این افراد به خود، به مظلوم نمائی که کار دائمی اش هم هست ، دست بزند, بدین ترتیب روشن میگردد او با روش های مختلف قصد جان بعضی ازدستگیر شدگان نا آرامی ها گذشته را دارد ومثل همیشه چنان متوهم است که........shire hamishe bidar

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوازدهم سپتامبر 2020

بررسی اطلاعیه مسعود رجوی – قسمت دوم و پایانی

بررسی اجمالی اطلاعیه ی شماره ۲۸مسعود رجوی (ارتـش آزادیبخـش مـلی ؟!ایــران )

 قسمت دوم و پایانی

لینک به قسمت اول

22/06/1399

مسعود رجوی بعنوان فرمانده اصلی ارتش پوشالی آزادیبخش ؟؟!!ایران، در قسمت دیگر بیانیه ی شماره 28 که در17 شهریور جاری منتشر شده، مینویسد :

” قیام آبان ثابت کرد که تنها ره رهایی، راه آزموده شده ۴۰ساله مقاومت ایران، آتش جواب آتش است. آن‌قدر که امروز مدعیان برای این‌که از قافله عقب نمانند، ناگزیر به حمایت لفظی از همان شورشگران محکوم به اعدام روی می‌آورند، که با عملکرد آتشین آنها با رژیم مخالف بودند”.

تظاهرات آبان 98 بعلت نداشتن رهبری ، قادر به جلب حمایت اکثریت مردم ایران نشده و فعلا ایزوله میباشد و شما با متهم کردن شرکت کنندگان آن به اعمال خشونت، دراصل مقدماتی فراهم میآورید که اعمال مجازات سنگین درمورد آنها موجه بنظر رسد.

یعنی اینکه آقا مسعود بطور سالوسانه ومزورانه ای تلاش میکند تا با وقوع اعدام ها ونسبت دادن این افراد به خود، به مظلوم نمائی که کار دائمی اش هم هست ، دست بزند.

بدین ترتیب روشن میگردد او با روش های مختلف قصد جان بعضی ازدستگیر شدگان نا آرامی ها گذشته را دارد ومثل همیشه چنان متوهم است که درک نمیکند که مردم این حقه بازی های او را بسادگی درک میکنند!

باردیگر :

“… بسیاری مدعیان، کار ما و ملت ما را ساده کردند و با صراحت بی‌مانند گفتند که همین رژیم را بر شورای ملی مقاومت و مجاهدین ترجیح می‌دهند.به وضوح اذعان کردند که در جنگ بین رژیم و ضدرژیم در طرف رژیم قرار دارند “.

کار حکومت در عرصه هایی هم که مناسب نباشد، دراینکه طرفدار اشغال کشور بدست بیگانگان وتجزیه شدن آن نیست وبرعکس گام های درخور توجهی برعلیه این بدبختی ها برمیدارد ، قابل تقدیر است ومن با وجود اینکه نام آن جریان ویا شخص را که گفته است که اگر کار مقایسه دربین باشد، آنها حکومت ایران را بر باند رجوی ترجیح خواهند داد، نادرست نمیدانم.

دوباره :

” اخیراً پیک نت حزب به‌اصطلاح کمونیست توده اظهار لحیه کرده است که از مار جمهوری اسلامی به افعی مجاهدین پناه نمی‌برد. عمداً از یاد برده است که هم‌چون کرم خاکی در کنار همین مار در نیش زدن و سرکوب و کشتار مجاهدین همکاری می‌کرد و متقاضی اعدام ما بود “.

این سایت  خبری- تحلیلی  که نه وابسته به حزب توده ی رسمی بلکه مستقل است ، معمولا توجهی به مجاهدین خلق رجوی ندارد واگر این حرف را زده، با توجه به عملکرد عمیقا ضد ملی رجوی ها حرف بدی نزده است .

ضمنا زمانی که اعضای تشکیلات شما بی محابا ترور میکردند وپاداش اعدام رادرمقابل آن دریافت مینمودند ، اصلا اینترنتی درکار نبود و به تبع آن، وبسایت پیک نت وجود نداشت تا متقاضی اعدام آنهایی باشد که بدستور شما ترور های بی نظیری را درتاریخ ایران انجام دادند.

همچنین :

” آخوند یونسی وزیر اطلاعات رژیم در شهریور۸۳ گفته بود: «وزارت اطلاعات با نفوذ در سازمانهای برانداز مانع از وحدت و تصمیمات خطرناک آنها علیه نظام می‌شود… وزارت اطلاعات گرایش جریان خودی به غیرخودی را خطرناک دانسته و از آن جلوگیری می‌کند و در تبدیل جریانهای ضدانقلاب به جریانهای بی‌خطر موفقیتهایی نیز داشته است “.

نفوذ در سازمان های برانداز واپوزیسیون دیگر ، کار عادی تمامی سرویس های امنیتی درسراسر جهان است و واضح است که هیچ حکومتی میلی به وحدت سازمان های برانداز نداشته باشد .

اگر این حرف مرا نمیپذیرید، کشوری را نشان دهید که حکومتش تلاش دارد که سبب وحدت نیروهای برانداز باشد ودرآن صورت مرا نقد کرده و به تامل وتفکر بیشتر وادارید.

ضمنا تبدیل جریانات ضدانقلاب به جریانات بی خطر چه عیبی دارد که حرف های این وزیر اسبق دراین مورد ، تورا این چنین آشفته حال کرده است؟

همینطور :

” طبق طرح مصوب شورا «هر گونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانهٔ آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همهٔ اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود”.

آن شورا که این مصوبات را تصویب کرده، اکنون وجود خارجی ندارد وبشما  اجازه داده نمیشود که باتوسل به نظریات آنها که عملا هیچگونه التزام عملی بدان نشان نداده اید ، دست به عوامفریبی بزنید.

چرا که بی اعثتقادی خود را به این مصوبات عملا نشان داده ودرحقیقت از شورا خارج شده وشورا هم بنوبه ی خود، خود را منحل کرده است.

این کار تو شباهت زیادی به کار ترامپ دارد که با وجود اینکه از برجام خارج شده  ، در عین حال میخواهد از ماده وتبصره های آن برعلیه جمهوری اسلامی استفاده کند.

بازهم :

” بیانیه‌های نمایندگان منتخب مردم در کشورهای مختلف جهان در آستانهٔ ۳۰خرداد به‌ویژه قطعنامه دو حزبی اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۱ امضاء در حمایت از قیام مردم ایران، طرح ۱۰ ماده‌ای رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و برقراری یک جمهوری دمکراتیک، غیرمذهبی و غیراتمی، با تصریح بر این‌که مردم ایران دیکتاتوری سلطنتی را رد کرده و مخالف دیکتاتوری مذهبی هستند، بارزترین آثار قیام آبان و جوشش خون شهیدان در عرصهٔ بین‌المللی است “.

اینها یا سخنگویان نیم درصدی های صاحب اقلا 50 درصد ثروت وامکانات جهان هستند ویا روسپیان سیاسی ولابی های اسرائیل و … ، که اظهار همدردی تمساح گونه ی شان با ما، عین دشمنی با ماست.

ضمنا حتی تمام پارلمانترها وسناتور ها ی غرب و … هم، برعلیه ایران بیانیه بدهند ، ازآنجا که منتخب مردم ایران نیستند، اظهارات ومصوبات شان فاقد هرنوع وجاهت قانونی است وحکم دخالت درامور داخلی ایرانی است . بخصوص که خود واسلافشان  در عقب نگه داشته شدن ایران نقش بزرگی ایفا کرده اند! پایان