داشتم سایت خبری فرقه رجوی تحت عنوان سایت مجاهدین خلق را نگاه می کردم خبری از قول دونالد ترامپ نظرم را جلب کرد و عنوان خبر این بود دونالد ترامپ گفته رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست البته در متن خبر چنین آمده که آقای ترامپ در گردهمائی تبلیغات رباست جمهوری آمریکا در پنسیلوانیا هشدار داده که اقتصاد ایران با سرعت در حال فروپاشی است.

حالا گذشته از اینکه این یک کار تبلیغاتی آقای ترامپ در مقابل رقیبش هست ولی در متن خبر چنین چیزی نیست که رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست. و این تنها تکیه کلام سران فرقه و بطور خاص رهبری سازمان مجاهدین هست که از سال شصت که مبارزه مسلحانه و شیوه‌های خشونت آمیز برای رسیدن به قدرت رسیدن را دنبال می کند همواره مدعی شده و هست که رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست و وعده های دروغین  سرنگونی شش ماهه رجوی را کسی فراموش نکرده است و همچنین کسی از جمله نیروهای سازمان هیچگاه فراموش نمی کنند که رجوی همواره از یک طرف  با تحلیل های آبکی اش وعده سرنگونی شش ماهه می داد و از طرف دیگر با تهدید و تمهید سعی می کرد نیروهای معترض در تشکیلات استالینی اش را نگه دارد و از جریان مسئله‌ داری و ریزش روز افزون نیرویی که همواره از سال شصت تا کنون معضل اصلی سازمان بوده جلوگیری کند. 

اما حالا   چرا سازمان به دولت ترامپ که  به دلیل  اتخاذ سیاست های غلط در بین مردم آمریکا هم محبوبیتش افت کرده آویزان شده است و  تبلیغات انتخاباتی او را پوشش خبری می دهد؟ به نظر بنده دلایل زیادی وجود دارد ولی دلیل اصلی اینست که فرقه رجوی چون به سیاست های ضد ایرانی ترامپ و متحدانش در منطقه نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و دولت اسرائیل چشم امید بسته است و حالا ترس و وحشت از باخت ارباب حدید شان ترامپ و روی کار آمدن دولت حزب دمکرات سراپای وجود رهبری سازمان مجاهدین را فرا گرفته است و بخاطر همین دو آتشه تر از ترامپ برای پیروزی ترامپ تبلیغ می کنند و اخبار تبلیغاتی اش را پوشش خبری می دهد و در کمپین انتخاباتی ترامپ قرار گرفته است و همچنین ناف حیات خوار و خفیف و خائنانه اش را به ناف ترامپ بسته است و  بیشتر از خود ترامپ و تیمش نگران هست که با باخت ایشان سازمان مجاهدین که  در سراشیبی سقوط هست تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش فرو ریزد و متلاشی گردد.

لذا برای پنهان کردن ترس و وحشت از باخت ارباب حدید شان ترامپ و روحیه دادن به نیروهای روحیه باخته سازمان که دیگر  از حرف های تکراری و دروغپردازی های تکراری و وعده های دروغین سرنگونی شش ماهه و یا اینکه رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست خسته شده اند و دیگر باور ندارند.   لذا  می آید خبری که متن و عنوان خبر با  هم همخوانی ندارد  در سایت می زند تا اینبار از قول دونالد ترامپ بگوید که رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست تا شاید نیروهای سازمان باور کنند و همچنان به امید سرنگونی در اسارت سازمان در زندانی تحت عنوان اشرف سه در کشور آلبانی بمانند و از تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش  جدا نشوند. ولی همین نقل و قول کردن حرف خودشان از قول دونالد ترامپ نشان می دهد که این سازمان چقدر از محتوا تهی شده است و چقدر در ورطه سقوط قرار گرفته است که دست به دامن ترامپ که خودش پا در هوا هست و معلوم نیست که برنده بشود شده است و حرف های تکراری خودش را که دیگر خریداری ندارد از قول دونالد ترامپ بیان می کند.