07222019Mo
Last updateSa, 19 Jan 2019 9am

slot

Historian Kocaqi on the MEK: ‘They should not have been taken in by Albania’.

Elena Kocaqi Albania Ora News 300x177
5 euro1
… Our government should not be involved at all with issues relating to Iran, and for me, the Mojahedin should not have been taken in by Albania at all. Taking thousands of people and thereby importing conflict is, for me, very wrong. Albanians have been so persecuted in the last two centuries, even by Europe, there is nowhere to go. Normally there would be a rise and not a drop, and you will protect those … 

 

Historian Kocaqi on the MEK: ‘They should not have been taken in by Albania’.

Link to the source (Albanian)
Translated by Iran Interlink

Ora News, ‘360 Degrees’ – 27 December 2018

A Live debate, ‘360 degrees’ hosted by Artur Zheji on Ora News asked – “2019, the best year for Albanians?” Guests included historians Dr Olsi Jazexhi and Dr Elena Kocaqi who both explained why the presence of the MEK terrorist group was damaging for their country. The corrupting and interfering presence of MEK in Albania is causing a backlash in civic society as well as damaging the political life of the country. After the independent reports of various UK and American media, the people of Albania now know who they are dealing with.

Historian Elena Kocaqi speaking on “360 Degrees” at Ora News, considers it wrong that the Iranian Mojahedin were taken in by Albania.

Kocaqi: Our government should not be involved at all with issues relating to Iran, and for me, the Mojahedin should not have been taken in by Albania at all. Taking thousands of people and thereby importing conflict is, for me, very wrong. Albanians have been so persecuted in the last two centuries, even by Europe, there is nowhere to go. Normally there would be a rise and not a drop, and you will protect those few Albanians who left Europe. The Albanian factor keeps the balance in the Balkans and is much more important than we think. From the secret letters of Austro-Hungary, they linked their empire to the existence of the Albanian nation. We will also become part of Europe.

Original report

360 Gradë/ Kocaqi për muxhahedinët iranianë: Nuk duhet të merreshin në Shqipëri

Historiania Elena Kocaqi e ftuar në “360 Gradë” në Ora News, e konsideron të gabuar marrjen e muxhahedinëve iranianë në Shqipëri.

Kocaqi: Qeveria jonë nuk duhet të ishte ngatërruar fare me çështjet e Iranit dhe për mua muxhahedinët në Shqipëri nuk duhet të ishin marrë fare. Të marrësh mijëra njerëz dhe të inportosh konflikt, për mua është shumë e gabuar. Shqiptarët janë persekutuar kaq shumë në dy shekujt e fundit edhe nga Evropa sa nuk ka ku të shkojë më. Normal do të ketë një ngritje dhe jo një rënie, ti do mbrosh ato pak shqiptarë që të la Evropa. Faktori shqiptar mban ekuilibrat në Ballkan dhe është shumë më i rëndësishëm se sa e mendojmë ne. Nga letrat sekrete të Austro-Hungarisë, ata e lidhnin perandorinë e tyre me ekzistencën e kombit shqiptar. Do të jemi edhe për Evropën.