09262020شنبه
Last updateشنبه, 26 سپتامبر 2020 10am

logo11

گردهمایی مضحک مریم رجوی وسخنان مضحک تر

Edward Termado neu

… خنده دار است، این چرندیات را بارها و بارها از زبان مسعود رجوی در اردوگاه اشرف و باقرزاده شنیده ایم، خانم رجوی، مگر در دوران خاتمی همسر مفقودتان کم تحلیل و تفسیر کرد که خاتمی کار رژیم را تمام می کند و بعد هم ادعا کرد که به دور دوم نمی رسد وووو

ادوارد ترمادو، کانون آوا، بیستم ژوئیه 2020

گردهمایی مضحک مریم رجوی وسخنان مضحک تر

فرقه رجوی در روز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹ دست به یک شعبده بازی مضحک در فضای مجازی با عنوان * گردهمایی جهانی ایران آزاد* زد و در این میان مدعی شد که از پنج قاره جهان از ۱۰۰ کشور و ۳۰ هزار نقطه ایران هوادارانش شرکت نموده اند، ای به درغگو لعنت.

اما مضحکتر از این دروغ شاخدار فرقه ضد ایرانی و ضد آزادی سخنان خانم مریم رجوی است که دروغ های جالبتری را در بر می گیرد و البته تلاش هم کرده که بر موج اعتراضات بهبهان سوار شود و مردم معترض را کانون های شورشی معرفی کند که اساسآ و از بیخ وجود خارجی نداشته و ندارد.

 در سخنرانی خانم رجوی  که هم اکنون  خود را در غیاب همسر مفقودش رهبر فرقه می پندارد ( چون دیگر با عنوان رئیس جمهور برگزیده یاد نمی شود) ادعا شده که:

این گردهمایی، صدای سرنگونی در قیام های پیوسته از دی ۹۶ تا آبان و دی ۹۸ است

به این خانم متوهم و درغگو بایستی یاداوری کرد که از سال ۱۳۶۰ تا کنون این شعبده بازی توسط همسر مفقودت اجرا شده و این حرف ها هم هزاران بار توسط همسر حقه بازت بیان و تکرار شده که تنها و تنها برای سرگرم کردن اعضای پیر و از کار افتاده فرقه جواب داشته نه برای خلق قهرمان ایران ، و شما با رجوع به سناریوهائیکه قبلآ مسعود رجوی اجرا کرده را به جائی نخواهید برد.

و ادامه می دهد:

صدای کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی است که تاریخ یأس و ناباوری و نتوانستن را ورق زده و پیام‌آور توانستن و بایستن است.
گردهم‌آیی امروز، میهن اسیر را در سه‌سیمای خجسته‌اش‌ نمایندگی می‌کند:

‌ایران شورشگر و انقلابی، ایران همبسته و متحد، و ایران آزاد و دمکراتیک فردا.
سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی.

اولآ ایران چه شورشی باشد چه آرام به شما مربوط نیست ادعای بی جا نکنید، دومآ ایران اگر متحد است در مقابله با شما وبر علیه شما متحد است که مبادا با شیادی در درون ایران جای پائی باز کنید، این چیزی است که مردم ایران نمی پذیرند، سومآ ایران دمکراتیک تنها شعار است که شما برای به قدرت رسیدن سر می دهید چون شما از دمکراسی بوئی نبرده اید و هم اکنون هم بازار برده داریتان در آلبانی برپاست و شما خود شخصآ بزگترین برده دار جهان در قرن بیست و یکم هستید، و در آخر هم کدام ارتش آزادی؟ از چه چیزی دم می زنید؟ از برده هائی که پوشک به پا می کنند؟ واقعآ خجالت آور است، در دورانی که با حمایت صدام جنایتکار در اوج بودید و نیروی مزدورتان هم شلوار به پا می کرد چه کردید که امروز در آسایشگاه مانز در آلبانی با پوشک پوشان چه می خواهید انجام دهید؟

این خزئبلات سالهاست که از زبان این بی زبانان شندیده می شود درحالیکه همین فرقه رجوی اولین تشکیلاتی است که درخارج از ایران بین تمام گروه های سیاسی تفرقه افکنده و هیچکسی را به غیر از خودش قبول ندارد و تمام گروه های سیاسی را به سخره می گیرد و مزدور و وابسته به این و آن می داند در حالیکه خود این فرقه از همان ابتدا با خزیدن زیر چکمه های صدام خونخوار و اکنون هم با اتحاد با سعودی و کشورهایی که ضد ایران در میدان هستند سرسپردگی و وابستگی خود را بوضوع نشان داده و جای بحث هم ندارد.

 راستی اینان که چنین با پرروئی در مقابل میکرفون و دوربین دم از آزادی و مردم ایران و دمکراسی می زنند آیا فراموش کرده اند که در جنگ ایران و عراق با پیوستن به ارتش جنایتکار صدام چه خیانتی به ایران و ایرانی کردند؟ و چه خون هایی که از سربازان ایران به زمین نریختند؟ آیا مناسبات دیکتاتوری خود را دمکراتیک می دانند؟ همان مناسباتی که به اعضای خود تنها اجازه نفس کشیدن می دهد و برای انسانیت آنان ارزشی قائل نیست، چون انسان آزاد و در یک فضای آزاد و ومکراتیک خود بایستی شیوه زندگی خود را انتخاب کند، اما در تشکیلات استالینی رجوی تنها نفس کشیدن با اختیار فرد است نه چیز دیگر.

خانم رجوی، بارها گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم که قیام های ایران و مردم ایران تنها به کسی که مربوط نمی شود به شما و فرقه شماست این را خود مردمی که در همان شلوغی هائی که خودتان اشاره کردید نشان داده اند، از شعارهائی که هنوز هم در فضای مجازی می توان دید روشن و واضع است که مردم ایران تنها اسم فرقه شما را در شعارهایشان نمی گنجانند زیرا شما و فرقه شما در میان مردم ایران جائی ندارید و منفور هستید، این را باور کنید و زور زیادی هم نزنید که در این سن و سال برای سلامتیتان مضر است.

و بالاخره ایشان مدعی می شوند که:

در دو سال گذشته کانون‌های شورشی با شهادت‌ها و دستگیری‌های بسیار، رو‌در‌روی دشمن و در برابر دوربین‌ها و چشم مأمورانش در شهرهای مختلف در سراسر ایران، روزانه به‌طور متوسط بیش از ۲۰رشته عملیات ضداختناق و عمل تبلیغی یا افشاگرانه انجام داده‌اند. همین‌ها که آتشزنه قیام‌هاست، رژیم رابه ستوه آورده است.

البته این دروغ مضحک را کسی باور نمی کند چون فرقه رجوی هم مرده خور است و هم مفتخور، روح الله زم هم جزء کانون های شورشی بود؟ فرقه رجوی همیشه منتظر می ماند که در درون ایران کسی یا کسانی دستگیر شوند و تنها کافی است که رژیم برای محاکمه راحت به دروغ اعلام کند که افرادی از مجاهدین دستگیر کرده از این طرف فرقه رجوی به جای تکذیب سریع تآیید می کند تا محاکمه و حتی اعدام افراد را تسریع کند تا بتواند با خون خوردن جوانان چونان دراکولا به حیات ننگین خود ادامه دهد، ۲۰ رشته عملیاتی که خانم رجوی ادعا کرده اگر هم حرکت هایی بوده نه از سوی این فرقه بلکه خودجوش بوده اما اینان با سئواستفاده و برای گمراه مردن مردم تلاش می کنند تا با دروغ و حقه بازی به جیب گشاد خود بریزند که اینگونه موارد هم لو رفته و بازاری ندارد و تنها کسی که از آن بهره می برد دستگاه قضایی رژیم است و بس که می تواند روند دادگاهی کردن افراد دستگیر شده را سرعت ببخشد.

خانم رجوی در قسمتی از سخنرانی خود به یاوه گویی های مسعود رجوی رو آورده و اینطور می گویند:

بعد از قیام دی‌ماه مسعود رجوی گفت، ولی فقیه برای جمع کردن این قیام، ناگزیر از حل تضادهایی است که اگر به آن مبادرت کند، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، راهگشای سرنگونی خود اوست.
کانون درماندگی آخوندها دقیقا در همین‌جاست. آن‌ها اگر هم‌چنان به‌راه و روش فعلی خود بچسبند، اگر به‌جنگ‌افروزی، موشک‌پرانی، تروریسم و ارعاب و انقباض ادامه دهند، ناگزیر با سر به زمین خواهند خورد

خنده دار است، این چرندیات را بارها و بارها از زبان مسعود رجوی در اردوگاه اشرف و باقرزاده شنیده ایم، خانم رجوی، مگر در دوران خاتمی همسر مفقودتان کم تحلیل و تفسیر کرد که خاتمی کار رژیم را تمام می کند و بعد هم ادعا کرد که به دور دوم نمی رسد ووووو، کدام یکی از تحلیل های آن مفقودالاثر به واقعیت پیوست که شما در این مقطع به تحلیل های آبکی مسعود روآورده اید؟ آیا تا امروز که بیش از چهل سال از عمر رژیم می گذرد حتی یکی از تحلیل های رجوی به حقیقت پیوسته ؟ آن که رجوی بود و زبان چربی مانند روباه مکار داشت که جای خود هر چه گفت کشک بود شما که اساسآ از حال واوضاع درون ایران هم بی خبر هستید و هم از ملت ایران دورافتاده و رانده شده.  این را می گویم چون در فضای مجازی وقتی که از شما خبری پخش می شود مردم ایران تنها با فحش وناسزا از شما استقبال می کنند، نمونه اش همین کمپین اعدام نکنید، اگر ندیدید لطفآ ببینید تا تنفر مردم ایران را لمس کنید.