08032020دوشنبه
Last updateدوشنبه, 03 آگوست 2020 7am

logo11

نامه سرگشاده آقای علی جهانی به رئیس دولت آلبانی

Ali Jahaniسران فرقه  تروریستی  رجوی و بطور  خاص  مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه در وحشت از پویش خانواده ها و درخواست ویزا سراسیمه شده و با تروریست خواندن خانواده ها سعی دارند شما را از دادن ویزا به این خانواده های دردمند منصرف کنند.

Nec justo Ut et at risus

Sample image

Nec justo Ut et at risus Nam In magnis nunc Mauris. Vitae montes et pede id urna massa dignissim eget malesuada orci. In tincidunt convallis sem felis ornare fringilla at ac ac convallis.